Jeżdżenie po świecie to upodobanie. To namiętność do świata. To dodatkowo ciekawość tego, co jest położone poza naszym miejscem zamieszkania. Skłonność do poznania nieznanych krajów, innych ludzi, obcych obyczajów,