Tężyzna fizyczna – jest to dobra wydolność fizyczna i umysłowa, bez symptomów infekcji i kalectwa. Presja na solidny jakość zdrowia mają składniki genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko socjalnego dodatkowo forma