Mimo, że przeciętny wiek człowieka uległ podwyższeniu od okresów naszych babć oraz prababek, to zdrowie pod wpływem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. W najwyższym stopniu globalnym faktem